GORNJA DUBRAVA

Obuhvaća sjevernoistočni dio grada Zagreba, a obuhvaća naselja kao što su Čučerje, Oporovec, Branovec, Jalševec, Čugovec, Dankovec, Miroševec, Novaki, Novoselec, Granešina te naselja novogradnji Klaka, Poljanice i Studentski Grad.

U četvrti se nalazi trgovački centar Garden Mall, Narodno sveučilište Dubrava s brojnim sadržajima, srednje škole kao što su opća XII gimnazija, poljoprivedna, prehrambena i veterinarska škola te širok izbor osnovnih škola i vrtića.