TREŠNJEVKA – JUG

Omiljeno zagrebačko more – Jarun (ujedno i naziv naselja), nalazi se na jugozapadnoj strani grada Zagreba i spada među najdraža odredišta Zagrepčana. Zbog blizine sporstko – rekreacijskog centra, dobre povezanosti sa ostatkom grada tramvajem i autobusom te kvalitetnom gradnjom zgrada, ovaj je kvart prilično popularan te se posljednjih godina smatra „elitnim kvartom“ među novosagrađenim dijelovima grada. Osim Jaruna, među istaknutim naseljima su Prečko, Knežija i Vrbani.

Prečko se općenito smatra ugodnim mjestom za život zbog planske izgradnje kojom je predviđeno mnogo zelenih površina i dječjih igrališta između zgrada, a u blizini je i nekoliko trgovačkih centara. Povezan je sa tramvajem (br. 17) sa centrom grada.

Vrbani su jedan od novijih kvartova, koji je i danas u fazi izgradnje, poglavito oko glavne Rudeške ceste, a među najelitnijim dijelovima je naselje Vrbani III, čija je gradnja započela 2003. godine u sklopu kojeg se nalazi i vrtići i osnovna škola te je otvoren i moderan trgovački centar Point.